Крестинков Іван Спиридонович — Енциклопедія Сучасної України

Крестинков Іван Спиридонович

КРЕСТИНКО́В Іван Спиридонович (02. 01. 1952, с. Новосмоленськ Алтай. краю, РФ) – вчений-генетик. Д-р біол. н. (1995), проф. (2005). За­кін. Одес. с.-г. ін-т (1974). У 1978–87 працював у Всесоюз. селекц.-генет. ін-ті (Одеса); від 1987 – в Одес. академії харч. технологій: 2007–10 – зав., від 2010 – проф. каф. харч. продуктів і вироб-в. Вивчає фізіол.-генет. механізми формування продуктивності, стійкості, фізіол.-біохім. основи зберігання зерна та насіння с.-г. культур. Розробляє технол. при­­йоми регулювання вільнорадикал. процесів за допомогою ан­тиоксидантів.

Пр.: Аспекты свободнорадикальной регуляции активности протеолитичес­ких ферментов // Докл. ВАСХНИЛ. 1990. № 2; Використання антиоксидантів для поліпшення посівних якостей насіння зернових культур // Наук. пр. Одес. академії харч. технологій. 1994. Вип. 15 (спів­авт.); Экологические риски ГМО // Хранение и переработка зерна. 2009. № 12 (спів­авт.); Фізіологічно-біохімічні критерії старіння насіннєвого зерна // Там само. 2010. № 6(132) (спів­авт.).

Л. В. Капрельянц

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. В. Капрельянц . Крестинков Іван Спиридонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1914 (дата звернення: 17.10.2021)