Крестовська Наталія Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Крестовська Наталія Миколаївна

КРЕСТО́ВСЬКА Наталія Миколаївна (06. 01. 1959, с. Островно Вітеб. обл., Білорусь) – правознавець. Канд. істор. (1986), д-р юрид. (2008) н. Закін. Одес. ун-т (1981). Працю­вала в Одес. електротех. ін-ті зв'язку (1986–94); Одес. ін-ті внутр. справ (1994–2006); від 2006 – в Одес. юрид. академії: від 2009 – проф. каф. теорії дер­жави і права. Досліджує проб­­леми ювенал. права та ювенал. юстиції.

Пр.: Ювенальне право в системі пра­ва України // Наук. пр. Одес. юрид. ака­демії. 2006. Т. 5; Ювенальне право Укра­їни: Історико-теор. дослідж. О., 2008; Іс­торія учень про державу і право: Навч. посіб. Х., 2008; До питання про політич­ні та державно-правові погляди Т. Г. Шев­ченка // Юрид. Україна. 2010. № 1 (спів­авт.).

А. П. Овчинникова


Покликання на статтю