Кретович Вацлав Леонович — Енциклопедія Сучасної України

Кретович Вацлав Леонович

КРЕТО́ВИЧ Вацлав Леонович (14(27). 01. 1907, м. Ялта, нині АР Крим – 17. 02. 1993, Москва) – фізіолог і біохімік рослин. Д-р біол. н. (1943), проф. (1944), чл.-кор. РАН (1962). Премія ім. О. Баха АН СРСР (1961). Держ. премія СРСР (1972). Медаль ім. Л. Пастера Франц. біохім. т-ва (1973). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1931). Працював 1931–34 у ВНДІ зерна; 1934–38 – ст. н. с. Лаб. білка ВАСГНІЛ; від 1938 – в Ін-ті біохімії АН СРСР (усі – Москва): від 1944 – зав. лаб. ензимології, 1966–80 – заст. дир. з наук. ро­боти; водночас від 1946 – у Моск. технол. ін-ті харч. пром-сті: від 1953 – зав. каф. біохімії та зернознавства. Віце-президент Все­союз. біохім. т-ва (1964–92). Гол. ред. ж. «Прикладная биохимия и микробиология» (1979–93). Досліджував процес засвоєння рослинами неорган. азоту. Впер­ше здійснив системат. вивчення ферментів асиміляції аномію та амінотрансфераз, ферментів, які каталізують у рослин реакції засвоєння неорган. азоту, що є основою синтезу рослин. білка. Вивчав також ензимологію азот­фіксації: нітрогенази, асиміляцію аміаку, роль легоглобіну та енер­гетику цих процесів; білки рослин. Визначив вплив високих т-р на зерно і запропонував рекомендації щодо режимів його су­шіння на зерносушилках; розро­бив методи поліпшення якості хліба за допомогою фермент. препаратів.

Пр.: Физиолого-биохимические ос­но­вы хранения зерна. Москва; Ленинград, 1945; Проблема пищевой полно­ценности хлеба. Москва; Ленинград, 1948; Биохимия зерна и хлеба. Москва, 1958; Введение в энзимологию. Москва, 1967; Обмен азота в растениях. Москва, 1972; Биохимия растений. Москва, 1980; Биохимия зерна и продуктов его пере­работки: Учеб. Москва, 1980 (спів­авт.); Молекулярные механизмы усвоения азо­та растениями. Москва, 1980.

Літ.: Волков В. А., Вонский Е. В., Куз­нецова Г. И. Выдающиеся химики ми­ра: Биогр. справоч. Москва, 1991; Био­логи; Липшиц.

О. П. Дмитрієв

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю