Дубровна Оксана Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Дубровна Оксана Василівна

ДУБРО́ВНА Оксана Василівна (13. 08. 1960, Київ) – фахівець у галузях генетики та біотехнології рослин. Д-р біол. н. (2006). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1985). Від 1986 працює в Ін-ті фізіології рослин і генетики НАНУ (Київ): від 2000 – ст. н. с. Вивчає морфол., біохім., цитогенет. та молекулярні структури рослин. сортів, гібридів і самозапил. ліній in vivo та in vitro. Обґрунтувала комплексну оцінку особливостей структури генет. апарату інбред. ліній і гетерозис. гібридів цукр. та корм. буряків на основі даних цитогенетики та цитохімії ДНК.

Пр.: Генетический контроль морфологических признаков свеклы (Beta vulgaris L.) // ЦГ. 2003. Т. 37, № 4; Сомаклональная изменчивость растений сахарной свеклы по признаку стерильности пыльцы // Там само. 2004. Т. 38, № 5; Эпигенетическая регуляция. Метилирование ДНК генов и трансгенов растений. К., 2004; Генетичні та цитогенетичні основи гетерозису у рослин. К., 2006; Використання морфологічних мутацій в практичній селекції буряків // Физиология и биохимия культур. растений. 2006. Т. 38, № 2 (усі – співавт.).

В. А. Кунах


Покликання на статтю