Дудка Ірина Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Дудка Ірина Олександрівна

ДУ́ДКА Ірина Олександрівна (04. 12. 1934, Харків – 20. 06. 2017, Київ) – міколог. Д-р біол. н. (1978), проф. (1986), чл.-кор. НАНУ (2009). Держ. премія України у галузі н. і т. (1982, 1990, 2005). Премія ім. М. Холодного АН УРСР (1982). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2012). Закін. Київ. ун-т (1957). Працювала у ньому на каф. нижчих рослин; в Ін-ті мікробіології та вірусології АН УРСР; від 1959 – в Ін-ті ботаніки АН УРСР (обидва – Київ): від 1974 – зав. відділу мікології, 1982–89 – заст. дир. з наук. роботи. Водночас – викл. систематики та екології грибів Київ. ун-ту (1986–95) і Міжнар. Соломон. ун-ту (від 1997). Віце-президент Укр. ботан. т-ва (1972). Гол. ред. ж. «Микология и фитопатология» (1988–94). Досліджувала екол.-системат. групи водних грибів, видове різноманіття грибів. Брала участь у формуванні наук. засад поверхн. та глибин. культивування їстів. грибів. Керувала проектом із комп’ютеризації мікол. гербарію, вивчала мікобіоту заповідників України.

Пр.: Визначник грибів України. Т. 1. 1967; Т. 3. 1971 (співавт.); Водні гіфоміцети України. 1974; Гриби в природі та житті людини. 1980 (співавт.); Водные несовершенные грибы СССР. 1985; Грибы: Справоч. миколога и грибника. 1987 (співавт.); Культивирование съедобных грибов. 1992 (спів- авт.); Гриби природних зон Криму. 2004 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Ірина Олександрівна Дудка: До 60-річчя від дня народж. // УБОЖ. 1994. Т. 51, № 6; Ситник К. М., Дідух Я. П., Вассер С. П. та ін. Ірина Олександрівна Дудка (До 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук. діяльності). К., 2004.

А. С. Бухало

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
А. С. Бухало . Дудка Ірина Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=19391 (дата звернення: 18.10.2021)