Дудкін Мар Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Дудкін Мар Сергійович

ДУ́ДКІН Мар Сергійович (15. 07. 1919, м. Омськ, РФ – 09. 11. 2004, Одеса) – хімік. Д-р хім. н. (1963), проф. (1965). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Казах. ун-т (Алма-Ата, нині Алмати, 1942). Очолював каф. природознавства Одес. учит. ін-ту (1946–52). Від 1952 – в Одес. ін-ті інж. борошномел. пром-сті (нині академія харч. технологій): 1954–91 – зав. каф. орган. хімії. Досліджував будову та властивості вуглеводів рослин. сировини. Засн. наук. школи хімії вуглеводів в Україні. Створив низку технологій одержання нових продуктів харчування та кормів; запропонував концепцію перетворення нетрадиц. рослин. сировини на харч. продукти; розробив теорію та технологію харч. волокон.

Пр.: Введение в химию углеводов: Учеб. пособ. К., 1976; Карбамид и его использование в кормах. Москва, 1982 (співавт.); Химические методы повышения качества кормов и комбикормов. Москва, 1986; Пищевые волокна. К., 1988 (співавт.); Гемицеллюлозы. Рига, 1991 (співавт.); Новые продукты питания. Москва, 1998 (спів- авт.); Пища и экология. О., 2000 (співавт.).

Літ.: Видные ученые Одессы; Вчені вузів Одеси.

О. І. Данилова

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
О. І. Данилова . Дудкін Мар Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19401 (дата звернення: 14.06.2021)