Дуленко Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Дуленко Володимир Іванович

ДУЛЕ́НКО Володимир Іванович (30. 04. 1938, м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1987), проф. (1991). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1960). Працював у Донец. відділ. Ін-ту орган. хімії АН УРСР (1960–63), Донец. філії Ін-ту реактивів та особливо чистих речовин (1964–66). Від 1966 – в Ін-ті фіз.-орган. хімії та вуглехімії НАНУ (Донецьк): 1968–76 – заст. дир. з наук. роботи, 1976–2002 – зав. відділу біологічно активних сполук, від 2002 – пров. н. с. Розробив оригін. методи одержання моноцикл. і конденсов. солей пірилію. У хімії гетероцикл. сполук відома реакція Дорофеєнка–Дуленка–Кривуна. Співрозробник мед. препаратів нейролептика пірикапірону та нейропротектора карбацетаму.

Пр.: Хлорная кислота и ее соединения в органическом синтезе. Ростов-на-Дону, 1965; β-Карболины. Химия и нейробиология. К., 1992; Рециклизация солей 3-етоксикарбонилбензо[с]пирилия первичными аминами // ХГС. 2002. № 6; Reaction of 2-Acyl-6-methylbenzo[b]furan-3-acetic acids derivatives with hydrazine // J. Heterocyclic Chemistry. 2005. Vol. 42 (усі – у співавт.).

Г. Ф. Раєнко

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
Г. Ф. Раєнко . Дуленко Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19484 (дата звернення: 26.07.2021)