Дутчак Ярослав Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Дутчак Ярослав Йосипович

ДУТЧА́К Ярослав Йосипович (14. 10. 1933, с. Гаї-Смоленські, нині Бродів. р-ну Львів. обл. – 08. 02. 1988, Львів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1967), проф. (1968). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1983). Закін. Львів. ун-т (1956), де відтоді й працював: від 1963 – зав. каф. рентґенометалофізики. Досліджував структуру рідких кристалів, фізику тонких плівок, динаміку кристал. ґратки; розробляв методи рентґенографії, електрон. і растрової мікроскопії. Відп. ред. фіз. серії «Вісника Львів. ун-ту» (1973–88). На фасаді будинку фіз. ф-ту Львів. ун-ту встановлено погруддя Д.

Пр.: Молекулярна фізика: Навч. посіб. Л., 1973; Методология исследования развития сложных систем: Естественно-научный подход. Ленинград, 1974 (співавт.); Рентгенография жидких металлов. Л., 1977; Стабильность превращения и фазовые равновесия в металлических системах. Белград, 1988 (співавт.); Молекулярна фізика: Навч. посіб. К., 1991 (співавт.); Фізика металів: Навч. посіб. К., 1993 (співавт.).

Літ.: Миколайчук О. Ярослав Дутчак: Бібліографія вчених ун-ту. Л., 1995; Дутчак Ярослав Йосипович – до 70-річчя від дня народження відомого вченого // Фізика і хімія твердого тіла. 2003. Т. 4, № 3.

О. Г. Миколайчук


Покликання на статтю