Душечкін Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Душечкін Олександр Іванович

ДУ́ШЕЧКІН Олександр Іванович (01(13). 08. 1874, с. Опеченський Рядок Новгород. губ., Росія – 08. 04. 1956, Київ) – вчений-агрохімік, фізіолог рослин. Д-р с.-г. н. (1934, без захисту дис.), проф. (1938), акад. АН УРСР (1945). Засл. діяч. н. УРСР (1949). Премія ім. В. Докучаєва АН СРСР (1936). Держ. нагороди СРСР. Закін. С.-Петербур. ун-т (1897). Відтоді перебував на стажуванні в Цюриху (до 1899). Від 1903 – в Агрохім. лаб. Київ. т-ва с. госп-ва і с.-г. пром-сті (згодом Укр. НДІ соціаліст. землеробства), де очолював відділи агрохімії (1915–20), згодом – хімізації с. госп-ва, 1928–30 – дир.; водночас від 1921 (з перервами) – у Київ. с.-г. ін-ті: зав. каф. агрохімії. Був двічі заарешт. (1930, 1931). Звільн. за відсутністю складу злочину. Під час 2-ї світ. війни – зав. каф. агрохімії Казах. с.-г. ін-ту (Алма-Ата, нині Алмати). 1944–53 – дир., від 1953 – зав. лаб. агрохімії Ін-ту фізіології рослин і агрохімії АН УРСР (Київ), на будівлі якого (нині Ін-т фізіології рослин і генетики НАНУ) Д. відкрито мемор. дошку. Вивчав динаміку осн. елементів живлення в ґрунті, шляхи підвищення ефективності фосфорно-калій. добрив, вплив сполук марганцю на ріст і якість врожаю цукр. буряків, механізм надходження пожив. речовин у рослини; обґрунтував рац. методи внесення добрив; рекомендував застосування посівів люпину на зелене добриво. Зробив вагомий внесок у розроблення заходів з підвищення родючості піщаних ґрунтів Полісся.

Пр.: Ход поступления главнейших питательных веществ в сахарную свеклу в связи с ходом ее роста // Тр. сети опыт. полей Всерос. об-ва сахарозаводчиков. Сообщение 10. К., 1911; Дальнейшие исследования о биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве. С.-Петербург, 1914; Вопросы техники внесения удобрений под сахарную свеклу и ее подкормка // Химизация социалист. земледелия. 1937. № 7; Перспективы применения на Украине фосфоритов в качестве удобрения // Тр. науч. конф. по проблеме использования местных источников удобрений УССР. К., 1951; Добрива та їх використання. К., 1956 (співавт.).

Літ.: Дмитренко П. К 80-летию со дня рождения Александра Ивановича Душечкина // Почвоведение. 1955. № 11; Дегодюк Е. Г. Душечкін Олександр Іванович (1874–1956) // Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби. Кн. 8. К., 2003.

Е. Г. Дегодюк


Покликання на статтю