Дядюша Галина Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Дядюша Галина Федорівна

ДЯДЮ́ША Галина Федорівна (01(14). 05. 1907, С.-Петербург – 09. 04. 1980, Київ) – патофізіолог. Д-р мед. н. (1963), проф. (1967). Закін. Київ. мед. ін-т (1930). У 1931–53 працювала в Ін-ті експерим. біології та патології; 1943–48 за сумісн. – ст. н. с. Ін-ту клін. фізіології АН УРСР (Київ); 1953–58 – ст. н. с. і зав. експерим. онкол. кабінету Укр. н.-д. сан.-хім. ін-ту; 1958–60– ст. н. с. Ін-ту геронтології і експерим. патології АМН СРСР (Київ); від 1960 – кер. лаб. штамів і моделювання пухлин, 1971–74 – зав. відділу моделювання пухлин, 1974–80 – ст. н. с.-консультант Ін-ту проблем онкології АН УРСР (нині Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ, Київ). Наук. дослідж. в галузі хіміотерапії пухлин. Розробила методику виявлення пухлин. клітин у крові.

Пр.: Розвиток «метастазів» раку в організмі кролика в умовах «стимуляції» і «блокади» активної мезенхіми // МедЖ. 1937. Т. 7, вип. 3 (співавт.); Мезенхімальна реакція в селезінці при цитотоксичній стимуляції і блокаді активної мезенхіми в умовах трансплантації пухлин // Там само. 1939. Т. 4, вип. 2; Результаты применения антигипофизарной цитотоксической сыворотки у животных с экспериментальными опухолями // Цитотоксины в соврем. медицине. 1966. № 3 (спів- авт.); Влияние витамина В12 на лейкопоэз при противоопухолевой химио- терапии // Патол. физиология и эксперим. терапия. 1971. № 4 (співавт.); Система соединительной ткани и злока- чественные опухоли. К., 1978 (співавт.).

С. Д. Шербан


Покликання на статтю