Кременчуцький нафтопереробний завод — Енциклопедія Сучасної України

Кременчуцький нафтопереробний завод

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКИЙ НАФТОПЕРЕРО́БНИЙ ЗАВО́Д – підприємство нафтопереробної промисловості. Розташ. у м. Кременчук Полтав. обл. Буд-во з-ду розпочато 1961, у 1966 вве­­дено в дію знесолювал. установку та атмосферно-вакуумну трубчатку. Від 1994 – у складі транснац. фінанс.-пром. нафт. компанії «Укртатнафта». 1967–69 збудовано каталіт. риформінг, газофракц. і бітумну установки, першу комбінов. установку ГК-3 та допоміжні установки – водневу та інерт. газу. Серед продукції (всього понад 30 осн. видів) – неетилов. бензини (А-76, А-92, А-95), дизел. паливо, мазут (М-100), товарні мастила (індустр., моторні, трансмісійні, компресорні та ін.), паливо для реактив. двигунів (ТС-1), парафін, сірка, скраплений газ, бітум, а також ароматичні вуглеводні. З-д оснащено найновішим устаткуванням, максимально впроваджено автоматизацію технол. і механізацію вироб. процесів. На К. н. з. вперше в Україні введено в дію потужну комбінов. установку з переробки нафти, освоєно процеси каталіт. крекінгу й каталіт. риформінгу, вироб-во нафтобітуму в трубчастих реакторах; вперше в СРСР впроваджено систему очищення пром. стоків без скидання їх у природні басейни. 1974–76 введено в експлуатацію установку каталіт. риформінгу з екстракцією ароматич. вуглеводнів ЛГ-35-8/300 «Б», комплекс установок з вироб-ва мастил (Г-37, Г-39-40, Г-36-37, Г-24) та сіркоочищення сухих газів; 1977 – установку з вироб-ва елементар. сірки; 1978 – комбінов. установку з переробки нафти ЛК-6У (первинна переробка нафти, каталіт. реформування бензинів, гідроочищення гасу і дизел. палива, газофракціонуван­­ня); 1981 – комплекс з вироб-ва диспергуючої присадки типу АМОКО-9250; 1984 – установку з виготовлення рідких парафінів методом «Парекс»; 1988 – комплекс установок регенерації відпрацьов. мастил; 2001 – установку з випуску метил-трет-бутил. ефіру; 2005 – установку ректифікації сульфідовміс. конденсатів. 2006–09 проведено модернізацію гол. установок підпр-ва, зокрема замінено каталізаторні системи і внутр. пристрої тощо. Проектна потуж. з-ду з переробки нафт. сировини 18,62 млн т щороку (найбільша серед нафтоперероб. з-дів України). 2012 підпр-во переробило 3 млн 91,4 тис. т нафти, випустило 996,3 тис. т різних сортів бензину, 927,1 тис. т дизел. палива, 387,4 тис. т мазу­­ту. Кількість працівників (2014) – бл. 4 тис. осіб. Голова правління – П. Овчаренко (2003–04, від 2007).

Л. В. Гришко


Покликання на статтю