Кремень Василь Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кремень Василь Григорович

КРЕ́МЕНЬ Василь Григорович (25. 06. 1947, с. Любитове Кролевец. р-ну Сум. обл.) – політичний дiяч, фiлософ. Д-р фiлос. н. (1991), проф. (1994), акад. НАПНУ (1995, від 1997 – президент), НАНУ (2000). Засл. діяч н. і т. України (1997). Держ. премія Укра­їни у галузі н. і т. (2005). Міжнар. премія ім. Г. Сковороди (1997), премія ім. М. Костомарова НАНУ (2005). Повний кава­лер ордена «За заслуги» (2002, 2004, 2007), орден князя Яросла­ва Мудрого 5-го (2012) і 4-го (2017) ступ. Нар. депутат України (1998–2000). Закiн. Київ. ун-т (1971). Працював у ньому (1974–79): заст. де­кана філос. ф-ту; у ЦК КПУ (Київ, 1980–86): зав. сектору ВНЗів від­ділу науки і навч. закладів; у ЦК КПРС (1986–91): зав. сектору парт. наук. і навч. закладів; пров. н. с., заст. дир. Iн-ту соц.-по­лiтол. дослiдж. РАН (1991–92; обидва – Москва); від 1992 – заст. дир., зав. вiддiлу мето­до­логiї прийняття соц.-полiт. рiшень Нац. iн-ту стратег. дослiдж. (Київ). 1994–97 – кер. служби з питань гуманiтар. полiтики, заст. глави, кер. упр. внутр. політики Ад­мi­нiстрацiї Президента України. Міністр освіти та науки України (1999–2005). Президент Спорт. студент. спілки України (від 1998) і т-ва «Знання» (від 1999). Заст. голови Ком-ту з держ. премій України в галузі н. і т. (від 2001) і Ком-ту з держ. премій України в галузі освіти (від 2010). Наук. дослідження: соц.-політ. розвиток сусп-ва, філософія, педагогіка.

Пр.: Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). К., 2003; Освіта і наука в Укра­їні – інноваційні аспекти. Стратегія. К., 2005; Філософія національної ідеї. Лю­дина. Освіта. Соціум. К., 2007; Filozofia edukacji. Warszawa; Radom, 2008; Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. К., 2009.

Літ.: Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч: Біобібліогр. покажч. К., 2008.

Л. Г. Долганова


Покликання на статтю