Кремінський краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Кремінський краєзнавчий музей

КРЕМІНСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кремін. райраді (Лу­ган. обл.). Створ. 1966 як громадський. Від 1968 – народний. 1979–90 – відділ Луган. обл. краєзнав. музею. Розміщений у будівлі, яка є пам'яткою арх-ри кін. 19 ст. Музейна збірка налічує 8840 предметів осн. фонду та 215 – наук.-допоміжного. Екс­по­зиц. пл. 156,1 м2. Розділи: «Ар­хе­о­логія», «Слобожанщина», «Пер­ша світ. війна та революція», «Донбас», «Друга світ. війна», «Кремінські ліси», «Партизан. зем­лянка». Є виставк. відділ. Серед унікал. експонатів – знаряддя праці кам'яної доби, кістяк сармат. жінки, керам. посуд сармат. доби, катакомб. і зруб. культур, які знайдені на тер. Кремін. р-ну, срібна чорнильни­ця кін. 19 ст., світлини жит. Кремінщини кін. 19 – поч. 20 ст., членів УЦР, зокрема й М. Шаповала. Музей проводить відкриті уроки з різноманіт. тематики, заходи до пам'ят. дат, організовує зустрічі з відомими людь­ми. Знач. внесок у розвиток К. к. м. зробив колиш. дир. школи-інтернату № 1 Є. Новіков. У різний час його очолювали Г. Лавка, І. Ендеберя, Л. Таранець, С. Сокирянський, С. Омель­ченко, В. Ігнатьєва, В. Сімейко; від 2008 дир. – Л. Єжова.

В. О. Сімейко


Покликання на статтю