Кремінський район — Енциклопедія Сучасної України

Кремінський район

КРЕМІНСЬКИ́Й РАЙО́Н – район, що знаходиться у західній частині Луганської облас­ті. Межує зі Сватів., Старобіл. і Новоайдар. р-нами Луган. обл., а також з Ізюм. р-ном Харків. обл. та Краснолиман. р-ном До­нец. обл. Утвор. 1940. Жит. зазнали сталін. репресій. Від липня 1942 до січня 1943 – під нім.-фашист. окупацією. На фронтах 2-ї світ. війни воювало бл. 15 тис. жит. р-ну, з них 7,5 тис. загинуло. Пл. 1,6 тис. км2. Насел. 51 927 осіб (2001, складає 88,6 % до 1989): українців – 95 %, росіян – 5 %. У складі р-ну – м. Кремінна, смт Красноріченське та 36 сільс. насел. пунктів. Поверх­ня більшої частини К. р. – підвищена пологохвиляста рівнина, крайньої південної – низовинна хвилясто-горбиста лесова рівнина, розчленована річк. долинами, балками та ярами.

Корисні копалини: кам'яне вугіл­ля, природ. газ, буд. матеріали.

Річки: Сіверський Донець (на пд. межі) та його притоки Красна, Жеребець, Борова. Є 148 озер. Ґрунти переважно чорноземні (83 %), є дернові та лучні. Пл. лі­сів і ліс. насаджень 42,3 тис. га. Осн. лісоутворюючі породи: сос­на (63 %), дуб (21 %); вільха, клен, береза.

Об'єкти природно-заповід. фонду: місц. значення за­казники Серебрянський (ботан.) і Кремінські каптажі (гідрол.), па­м'ятка природи Климівське дже­рело (гідрол.), заповідні урочища Білоусова садка, Дубовий гай, Ольшаник, Сіткове. Гол. пром. підпр-ва розташ. у райцентрі. Працює підпр-во «Куб-Газ» (у січні–грудні 2011 ним ви­добуто 72,2 млн м3 природ. га­зу). С. госп-во спеціалізується на вирощуванні озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, овоч. культур, вироб-ві м'яса та молока. Пл. с.-г. угідь 92,4 тис. га, з них орних земель – 68,3 тис. га. Діють 8 с.-г. підпр-в з обмеженою відповідальністю, 2 с.-г. ви­роб. кооперативи, 13 с.-г. приват. підпр-в, 98 фермер. госп-в. У К. р. – 22 заг.-осв. навч. заклади, 7 дитсадків, Будинок дит. творчості, ДЮСШ; рай., селищ. і 9 сільс. Будинків культури, сільс. Центр культури і дозвілля, 10 клубів, Кремінський крає­знавчий музей; рай. і селищна лікарні, 5 амбулаторій, 16 фельд­шер.-акушер. пунктів. Виходить г. «Кремінщина».

Нар. самодіял. колективи: ансамбль нар. пісні «Чайка степова» Кудряшів. Будинку культури, фольклор. ан­самбль «Веселка» Краснорічен. Будинку культури, ансамбль рос. пісні «Сударушки» Варварів. Центру культури і дозвілля, ансамбль «Калинонька» Житлів. клубу, вокал. ансамбль «Журавушка» Боровен. клубу. 2009 створ. творче об'єдн. «Скарбниця талантів», членами якого є понад 30 майстрів нар. мист-ва Кремінщини. Зареєстровано 27 реліг. громад, зокрема УПЦ МП (15 парафій), УПЦ КП, УГКЦ, євангел. християн-баптистів, християн віри євангельської, свід­ків Єгови, адвентистів сьомого дня. У райцентрі – Свято-Сергієв., у с. Варварівка – Свято-Іллін. чол. монастирі (обидва – УПЦ МП).

Пам'ятки арх-ри: Свято-Іллін. церква у с. Варварівка (1861), Петропавлів. церк­ва у с. Макіївка (1827), церква святителя Феодосія Чернігівсько­го у с. Михайлівка (1905), Свято-Покров. церква у с. Нова Астра­хань (1888), Свято-Михайлів. цер­ква у с. Новокраснянка (1868). Серед видат. уродженців – літе­ратурознавець, критик, пись­мен­ник Б. Буряк (с. Варварівка), гірн. інж. І. Кіяшко (с-ще Житлів­ка), економісти С. Губар (смт Крас­норіченське) та П. Мірошников (с. Новокраснянка); Герої Рад. Союзу Г. Бурмак (смт Красноріченське), І. Ведерников (с. Но­вокраснянка), В. Вишневецький (с. Новомикільське), П. Герасименко (с. Червонопопівка), І. Гон­чаров (с-ще Житлівка), В. Дань­ко (с. Нова Астрахань), М. Руден­ко (с. Климівка), О. Свєчкарьов (с. Макіївка), С. Швець (с. Бул­гаківка).

В. О. Сімейко


Покликання на статтю