Кремльов Михайло Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кремльов Михайло Михайлович

КРЕМЛЬО́В Михайло Михайлович (29. 04. 1924, м. Жмеринка, нині Вінн. обл.) – фахівець у галузі органічної хімії. Батько М. Кремльова. Д-р хім. н. (1975), проф. (1977). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Моск. ін-т нар. госп-ва (1948), де відтоді й працював. 1954–56 – у Дніпроп. фармацевт. ін-ті; від 1956 – в Укр. хім.-технол. ун-ті: зав. каф. орган. хімії (1965–90), проректор з навч. (1961–68) та наук. (1968–73) роботи. Від 1998 – на пенсії. Мешкає у Києві. Досліджував властивості аренсуль­фоніламідів.

Пр.: Иминирование серосодержащих соединений. II. N,N'-бис(аренсуль­фонил)трихлорметан-сульфина­миди­ны // ЖОРХ. 1976. Т. 12, № 9; Исследо­вание в области аренсульфониламидов. ХCV. Аренсульфониламидирование ди­бензола // Там само. 1978. Т. 14, № 5; Взаимодействие натрийхлорамидов аренсульфокислот с диалкилфосфита­ми // Там само. 1984. Т. 20, № 7 (усі – спів­авт.).

О. В. Просяник

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю