Кремньов Олег Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кремньов Олег Олександрович

КРЕМНЬО́В Олег Олександрович (13. 03. 1919, с. Крюкiв, нині у складі м. Кре­менчук Полтав. обл. – 08. 01. 1987, Київ) – фахівець у галузі теплофізики, геотермаль­ної енергетики, теплотехнологій. Д-р тех. н. (1960), проф. (1961), акад. АН УРСР (1976). Засл. діяч н. і т. УРСР (1979). Держ. премiї СРСР (1969) і УРСР (1983) у галузі н. і т. Премiя iм. Г. Проскури АН УРСР (1986). Учасник 2-ї світ. вiйни. Бойові нагороди. Закiн. Київ. полiтех. iн-т (1941). Від 1946 працював у Iн-тi тех. тепло­фi­зики АН УРСР (Київ): від 1956 – зав. вiдділу тепломасообмiну, водночас від 1969 – кер. Дослідно-конструктор. технол. бю­ро тепломасообміну Ін-ту; за су­місн. від 1961 – проф. каф. теор. і пром. теплотехніки Київ. технол. ін-ту легкої пром-сті. Розробляв теор. основи та практ. методи інтенсифікації тепло­ма­сообмiну технол. процесiв i пiд­вищення їхньої ефективностi. Розвинув теорії нестаціонар. тепломасообміну капілярно-по­руватих та колоїд. тіл, тепломасо­обміну в реологіч. середовищах і неньютонів. рідинах, впли­ву на тепломасообмін темпера­тур., вібрац. і електромагніт. по­лів; диспергацiї струменів, зокре­ма запропонував спосіб монодис­пергацiї розплавiв та розчинiв. Вирішив комплекс задач неста­ціонар. теплопровідності при спе­цифіч. для шахт гранич. умо­вах, а також нестаціонар. тепло­масопереносу в підзем. геотер­міч. котлах систем використання теп­ла Землі.

Пр.: Научные основы расчета и регулирования теплового режима глубо­ких шахт. Т. 1. К., 1959; Т. 2. К., 1960; До­слідження процесу сушіння краплі коло­їдного розчину // Доп. АН УРСР. 1962. № 6; Скоростная сушка. К., 1963; Анализ рабочих процессов в установках монодисперсной грануляции расплавов // Теор. основы хим. технологии. 1976. Т. 10, № 3; Тепло- и массообмен в горном массиве и подземных сооружениях. К., 1980; Тепломассообменные процессы в производстве гипсовых и гипсобетонных строительных материалов. К., 1989 (усі – спів­авт.).

Літ.: Олег Александрович Кремнев (к 60-летию со дня рождения) // ПТ. 1979. Т. 1, № 1; Олег Александрович Кремнев. Биобиблиография ученых Укра­­ины. К., 1993.

Ю. П. Золотаренко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. П. Золотаренко . Кремньов Олег Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2027 (дата звернення: 25.10.2021)