Кріве Ілля Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Кріве Ілля Валентинович

КРІВЕ́ Ілля Валентинович (08. 07. 1948, Москва – 09. 01. 2021, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988). Держ. премія Укра­їни у галузі н. і т. (2006). Закін. Харків. ун-т (1972), де й працював відтоді: 1988–92 – пров. н. с. Від 1992 – пров. н. с. Фіз.-тех. ін-ту низьких т-р НАНУ (Харків). Наук. дослідження: квант. теорія поля, ядерна фізика, астрофізика, фі­зика твердого тіла (теорія низь­ковимір. сильно корельов. елек­трон. систем, квант. транспорт у мезоскопіч. системах). Дослі­див вплив зовн. стохаст. полів на динам. механізм спонтанно поруш. симетрії, розвинув теор.-польовий підхід та виявив прояви ефекту кірал. аномалії у фі­зиці твердого тіла, розглянув вплив сильної взаємодії між ква­зічас­тинками на транспортні власти­вості структур з вуглец. нанотру­бок і одноелектрон. тран­зисто­рів.

Пр.: Evidence for a chiral anomaly in solid state physics // Physics Letters. 1985. Vol. 113; Phase-controlled force and mag­netization oscillations in supercon­duc­ting ballistic nanowire // Phys. Rev. Lett. 2004. Vol. 92; Carbon peapods – a new tunable nanoscale graphitic structure // ФНТ. 2006. Т. 32; The influence of electro-me­cha­nical effects on resonant electron tun­neling through small carbon nano-pea­pods // New J. Physics. 2008. Vol. 10; Re­sonant tunneling of electrons in quan­tum wires // ФНТ. 2010. Т. 36 (усі – спів­авт.).

О. М. Калиненко


Покликання на статтю