Довгий Станіслав Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Довгий Станіслав Олексійович

ДО́ВГИЙ Станіслав Олексійович (23. 07. 1954, с. Ганно-Требинівка Устинів. р-ну Кіровогр. обл.) – фахівець у галузі обчислювальної математики та геодинаміки довкілля, державний і політичний діяч. Син Олексія, брат Тараса Довгих. Канд. тех. н. (1985), д-р фіз.-мат. н. (1996), проф. (1997), акад. НАНУ (2018) і НАПНУ (1999). В. о. чл. Президії НАНУ (від 1998), президент Малої АН України (від 2000). Нар. депутат України (2002–06, 2006–07, від 2007). Засл. діяч н. і т. України (2001). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Премія ім. В. Михалєвича НАНУ (2008). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2004, 2009, 2012). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2019). Закін. Київ. ун-т (1976). Відтоді працював у Ін-ті гідромеханіки АНУ, де пройшов шлях від асп. до пров. н. с.; 1991–97 – ген. дир. НВО «Топаз-Інформ»; 1998 – дир. Укр. ін-ту дослідж. навколиш. середовища і ресурсів при Раді нац. безпеки і оборони України; 1998–99 – Міністр України у справах науки і технологій; 1999–2000 – голова Держ. ком-ту України з питань науки та інтелектуал. власності; 2000–01 – голова правління, 2001–03 – голова спостереж. ради ВАТ «Укртелеком»; 2001–02 – Голова Держ. ком-ту зв'язку та інформатизації України; від 2001 – дир. Ін-ту телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАНУ (усі – Київ). Наук. діяльність поєднував із викладац. роботою у Київ. ун-ті (1989–95), Київ. академії водного транспорту (1996–99), Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т» (1999–2005). У ВР України 4-го скликання – 1-й заст. голови Ком-ту з питань буд-ва, транспорту, житл.-комунал. госп-ва і зв'язку; співголова фракції Партії промисловців і підприємців України; секр. спец. комісії ВР України з питань майбутнього; 5-го – чл. Ком-ту з питань бюджету, депутат. фракції «Наша Україна»; 6-го – чл. Ком-ту з питань бюджету, депутат. фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Наук. праці у галузях обчислюв. математики, аерогідромеханіки, геофізики, екології, телекомунікацій. Ім'ям Д. названа мала планета № 12 189.

Пр.: Вихревые движения жидкости в атмосфере и водных потоках. 1996; Інформатизація аерокосмічного землезнавства. 2001 (співавт.); Метод сингулярних інтегральних рівнянь. Теорія за- стосування. 2004 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: 50-річчя члена-кореспондента НАН України С. О. Довгого // Вісн. НАНУ. 2004. № 7.

О. М. Трофимчук


Покликання на статтю