Договір — Енциклопедія Сучасної України

Договір

ДО́ГОВІР – угода двох або більше сторін про встановлення, зміну чи припинення відповідних прав та обов'язків. Д. поділяють на цивільні, трудові, з адм. відносин, письмові й усні. Найпоширеніші Д. у цивіл. праві (дарування, доручення, комісії, купівлі-продажу, підряду). Окрему групу становлять міжнародні Д. – декларація, конвенція, пакт, угода тощо, які є джерелами міжнародного права. Видом усного Д. є джентльмен. угода. В Україні порядок укладання й виконання Д., а також питання юрид. відповідальності за їх порушення врегульовано чинним законодавством, зокрема Цивіл. кодексом України. Міжнар. Д. регулює право міжнар. договорів (Віден. конвенція про право міжнар. договорів 1969, Віден. конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів 1978).

Літ.: Международное право. Москва, 1994; Цивільне право. Ч. 1. К., 1995; Зобов'язальне право. К., 1998.

Ю. С. Шемшученко


Покликання на статтю