Додонов Олександр Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Додонов Олександр Георгійович

ДОДО́НОВ Олександр Георгійович (13. 02. 1941, м. Ставрополь, РФ) – фахівець у галузі обчислювальної техніки. Д-р тех. н. (1978), проф. (1981). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія України у галузі н. і т. (1998). Премія ім. С. Лебедєва АН УРСР (1985). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2016). Закін. Одес. політех. ін-т (1964). Працював на вироб-ві (1950–60); в Ін-ті кібернетики АН УРСР (1965–71); від 1971 – в Ін-ті електродинаміки АН УРСР: від 1979 – зав. відділу цифр. моделюючих структур сектору електроніки і моделювання; 1981–87 – зав. відділу цифр. моделюючих структур Ін-ту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР; від 1987 – зав. відділу цифр. моделюючих систем і заст. дир. з наук. роботи Ін-ту проблем реєстрації інформації НАНУ (усі – Київ); водночас від 1994 – зав. відділу інформ.-аналіт. забезпечення, від 1996 – кер. упр. інформ. забезпечення апарату Ради нац. безпеки і оборони України. Під його кер-вом розроблено методи структур. орг-ції та керування для інформ.-обчислюв. системи на основі комплексу засобів довготермін. збереження інформації; виконано цикл робiт з теорiї цифр. аналогiв для розв’язання задач оптимал. планування та керування, що став основою для розробки спецiалiзов. аналогових та гiбрид. обчислюв. машин і систем, впроваджених у серійне вироб-во; створ. комплекс тех. засобiв системи керування та iндикацiї телевiзiй. системи тренажно-моделюючого комплексу для Центру пiдготовки космонавтiв iм. Ю. Гагарiна (Зоряне Містечко Моск. обл.), низку автоматизов. інформ.-аналіт. систем різного призначення.

Пр.: Гибридные модели задач оптимизации. К., 1974; Организация живучих вычислительных структур. К., 1982; Вычислительные системы для решения задач оперативно-организационного управления. К., 1988; Введение в теорию живучести вычислительных систем. К., 1990; Компьютерная информация: хранение и управление. К., 1991; Живучесть и надежность сложных систем. К., 2001; Методологія створення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів // Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2005. № 3; Корпоративные информационные системы: обеспечение живучести // Матем. машины и системы. 2005. № 4 (усі – у співавт.).

Л. І. Крючина

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Л. І. Крючина . Додонов Олександр Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20502 (дата звернення: 16.10.2021)