Докторантура — Енциклопедія Сучасної України

Докторантура

ДОКТОРАНТУ́РА – форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Відкриття чи закриття Д. при ВНЗах 3-го або 4-го рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядиплом. освіти здійснює Мін-во освіти і науки України, у наук. установах НАНУ – її Президія. Діяльність Д. в Україні регламентується Положенням про підготовку наук.-пед. і наук. кадрів, затвердженим КМ (1999). До Д. приймають осіб, які мають наук. ступ. канд. н., наук. здобутки та опубл. праці з обраного наук. фаху. Термін перебування в Д. не перевищує 3-х р. Для надання допомоги докторанту в написанні дис. може призначатися консультант.

Б. І. Андрусишин

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
Б. І. Андрусишин . Докторантура // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20525 (дата звернення: 12.05.2021)