Докучаєв Василь Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Докучаєв Василь Васильович

ДОКУЧА́ЄВ Василь Васильович (Докучаев Василий Васильевич; 17. 02(01. 03). 1846, с. Мілюково, нині Смолен. обл., РФ – 26. 10(08. 11). 1903, С.-Петербург) – російський вчений-агроном, ґрунтознавець, географ. Д-р геології (1883). Закін. С.-Петербур. ун-т (1871), де відтоді й працював: від 1881 – доц., від 1883 – екстраординар., згодом – ординар. проф. каф. мінералогії; водночас від 1874 – викл. Ін-ту цивіл. інженерів; 1892–95 – дир. Новоолександрій. ін-ту с. госп-ва і лісівництва, де створив першу в Росії каф. ґрунтознавства. 1877 та 1888–94 очолював експедиції в Україну. Досліджував ґрунти, рослинність, геол. умови Полтав. губ., у результаті чого складено ґрунт. карти цієї місцевості. Один з основоположників фіз. географії. Автор вчення про світ. зональність ґрунт. природ. зон (виділив 7 світ. зон); наук. праць, присвяч. комплекс. фіз.-геогр. характеристиці причорномор. степів України. Довів, що ґрунти на земній поверхні утворюються внаслідок взаємодії клімату, рослин. і тварин. організмів, складу й будови материн. породи, рельєфу місцевості, геол. віку; розробив першу в світі природн.-істор. класифікацію ґрунтів. Брав участь у боротьбі з посухою в Росії 1891. Створив природн.-істор. музеї у Полтаві та м. Нижній Новгород (РФ). Президія АН СРСР заснувала Золоту медаль і премію ім. Д. (1944). Його ім'ям названо місто в Донец. обл. Ім'я Д. присвоєно Харків. аграр. ун-ту та низці н.-д. установ.

Пр.: Овраги, их происхождение и деятельность. С.-Петербург, 1887; Наши степи прежде и теперь. С.-Петербург, 1892; Москва, 1953; Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны. К учению о зонах природы. С.-Петербург, 1899; Избранные сочинения: В 3 т. Москва, 1948–49; Сочинения: В 9 т. Москва, 1949–61; Русский чернозем. Москва, 1952.

Літ.: Памяти профессора В. В. Докучаева. С.-Петербург, 1904; Соболев С. С., Чеботарева Л. А. Василий Васильевич Докучаев. Краткая характеристика научной деятельности и основных трудов. Москва; Ленинград, 1947; В. В. Докучаев, его значение для науки и сельского хозяйства: Сб. Х., 1947; Крупеников И., Крупеников Л. Путешествия и экспедиции В. В. Докучаева. Москва, 1949; Полынов Б. Б., Крупеников И. А., Крупеников Л. А. Василий Васильевич Докучаев. Очерк жизни и творчества. Москва, 1956; Вернандер Н. Б. В. В. Докучаєв – творець вітчизняного грунтознавства. К., 1961; Кирьянов Г. Ф. Василий Васильевич Докучаев. Москва, 1966; Зонн С. В. В. Докучаев. Москва, 1991; Генсірук С. А., Фурдичко О. І., Бондар В. С. Історія лісівництва в Україні. Л., 1995.

С. А. Генсірук


Покликання на статтю