Кріоліт — Енциклопедія Сучасної України

Кріоліт

КРІОЛІ́Т (від кріо… і ...літ) – мінерал класу галогенідів, флуоридів. Алюмофлуорид натрію острів. будови (Na3[AlF6]). Теоретично міс­тить (%): Al – 12,8; Na – 32,9; F – 54,3. Домішки: Si, Fe, Mg, K, Sr, Th. Сингонія моноклінна. Гус­тина 2,95–3,01; твердість 2,5–3,5. Крихкий; спайність відсутня; злом нерівний. Колір безбарвний, білий, сіруватий, жовтуватий, брудно-бурий майже до чорного, рідко рожевуватий або блідо-зеленуватий; характерна фото- та рентґенолюмінесценція; блиск від скляного до жирного; спостерігається блакитна іризація; риска біла. К. – поширений типовий акцесор. мінерал метасоматично змінених лужних гранітів і полевошпат. альбітрибекіт. метасоматитів, що містять рідкіснометал. (тантало-ніобієве, цирконієве, рідкіснометал.) зруденіння. Велике родовище К. – у Ґренландії. В Україні є на Волині. Застосовується в алюмінієвій, гумовій і папер. галузях пром-сті.

В. С. Білецький, В. І. Павлишин

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. С. Білецький, В. І. Павлишин . Кріоліт // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2055 (дата звернення: 17.05.2021)