Долгілевич Марат Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Долгілевич Марат Йосипович

ДОЛГІЛЕ́ВИЧ Марат Йосипович (10. 07. 1927, м. Ялта, нині АР Крим – 05. 03. 2007, Житомир) – ґрунтознавець. Д-р біол. н. (1972), проф. (1980), чл.-кор. УААН (1991), Рос. академії с.-г. наук (1978). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Крим. с.-г. ін-т (Сімферополь, 1952). Працював у НДІ ґрунтознавства та агрохімії (Харків, 1956–62); Укр. ін-ті інж. водного госп-ва (Рівне, 1962–65); заст. дир. з наук. роботи та дир. Зх.-Сибір. філії ВНДІ агролісомеліорації (м. Волгоград, РФ, 1965–82); зав. каф. заг. землеробства і с.-г. меліорації Держ. агроекол. ун-ту України (Житомир, 1982–2003); проф. каф. геотехнологій та промислової екології Житомир. технол. ун-ту (2003–07). Досліджував фізичні основи вітрової ерозії ґрунтів, кліматологію пилових бур, аеродинаміку систем лісових насаджень та їхнє функціонування у ландшафті, міграцію та кругообіг радіонуклідів у ландшафтах.

Пр.: Захист грунтів від вітрової ерозії на Україні. Л., 1967; Пыльные бури и агролесомелиоративные мероприятия. Москва, 1978; Системы лесных полос и ветровая эрозия. Москва, 1981 (співавт.); Прогнозирование и предупреждение эрозионных процессов. Москва, 1992 (співавт.); Загальна екологія. Ж., 2000 (співавт.); Радіобіологія. Ж., 2001 (співавт.); Метеорологія та кліматологія. Ж., 2005; Наземні екосистеми. Ж., 2005; Основи моніторингу довкілля. Ж., 2006 (співавт.).

Літ.: Член-кореспондент Української академії аграрних наук Марат Йосипович Долгілевич: Нариси біографії та вказівник наук. пр. Ж., 2003.

П. П. Мельничук


Покликання на статтю