Доленко Григорій Назарович — Енциклопедія Сучасної України

Доленко Григорій Назарович

ДО́ЛЕНКО Григорій Назарович (24. 02 (09. 03). 1917, с. Гаївка, нині Кіровогр. р-ну Кіровогр. обл. – 16. 12. 1990, Львів) – фахівець у галузі нафтогазової геології. Д-р геол.-мінерал. н. (1961), проф. (1963), акад. АН УРСР (1979). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1971), премія ім. В. Вернадського АН УРСР (1977). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. ун-т (1940). Відтоді працював на нафт. промислах. Брав участь у відкритті родовищ Матцен і Адерклаа (Австрія). Від 1952 – в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів): 1959–63 – заст. дир. з наук. роботи, 1964–82 – дир., 1982–87 – зав. відділу геології нафти та газу, від 1987 – радник при дирекції. Досліджував геологію нафти та газу, теор. проблеми генезису, міграції й акумуляції природ. вуглеводнів, закономірності утворення та розміщення родовищ. Розробив теорію нафтогазонос. провінцій у зв'язку з процесами верх. мантії Землі, обґрунтував осн. положення вчення про закономірності утворення і розміщення пром. родовищ нафти та газу, висвітлив роль розрив. порушень у формуванні покладів вуглеводнів, сформулював закономірність розміщення нафт. і газових р-нів у нафтогазонос. провінціях, уявлення про час утворення нафт. і газових родовищ, встановив закономірність змін властивостей нафти залежно від площі вертикал. розрізу родовищ і розробив критерії пошуку нафти та газу на великих глибинах. Один з першовідкривачів нафт. родовищ Оренбур. обл. (РФ), зх. регіону УРСР. Від 1965 – чл. бюро Відділу науки про Землю, від 1970 – чл. бюро та голова секції наук про Землю Зх. наук. центру АН УРСР.

Пр.: Геологія нафтових родовищ України. 1959 (співавт.); Геология нефти и газа Карпат. 1962; Нефтегазоносность Крыма. 1968 (співавт.); Глубинное строение, развитие и нефтегазоносность Украинских Карпат. 1980 (співавт.); Геология и нефтегазоносность Волыно-Подольской плиты. 1980; Закономерности образования и пространственного размещения залежей нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине. 1981 (співавт.); Нефтегазоносные провинции Украины. 1985; усі – Київ.

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента АН УРСР Г. Н. Доленка // Вісн. АН УРСР. 1977. № 2; Григорий Назарович Доленко: Библиография ученых УССР. К., 1987.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю