Кріосфера — Енциклопедія Сучасної України

Кріосфера

КРІОСФЕ́РА (від кріо... і сфера) – оболонка Землі неправильної форми, в якій вода перебуває у твердій чи переохолодженій фазі. Термін «К.» увів 1923 польс. вчений А. Добровольський. Для К. ха­­рактер­на нульова чи від'ємна т-ра. Її проявом є різні утворен­­ня: льодовики; мор., озер., річк., підзем. (багаторічна мерзлота) лід; сніг. покрив; хмари, складені льодяними кристалами (срібляс­­ті хмари); град; ожеледь; іній; па­­морозь та ін. Ці утворення бувають епізодич., короткочас., се­­зонними, багаторіч. та багатові­­ковими. К. простягається до вис. 100 км та до 4–5 км вглиб земної кори (в Антарктиді), її потуж­ність найбільша у поляр. областях. Вважають, що К. була протягом усієї геол. історії Землі, досягаючи макс. розвитку у льо­довик. періоди. Її існування вста­новлено і на Марсі.

К. є інтеграл. частиною глобал. клімат. системи, яка впливає на енергію земної поверхні, вологість повітря, утворення хмар, опади, існування та режим річок, атмо­сферну та океанічну циркуляцію, екзогенні геол. процеси. Це один з осн. елементів моделювання глобал. змін клімату. В останні десятиріччя К. скорочується (змен­шується потужність мор. льоду в приполяр. областях, відступають гір. льодовики, деградує багаторічна мерзлота), що є найочевиднішим проявом глобал. потепління. Утворення К. пов'яз. зі специф. екол. умовами існування багатьох видів організмів і людини, позначається на біол. особливостях, по­буті та культурі люд. спільнот. Для тер. України характерні поверхн., переважно сезонні (зимові) ут­ворення К.: сніг. покрив, мор., річк. та озер. лід, ожеледь тощо. У Карпатах в окремі холодні роки зберігаються сніжники. Давні сліди існування потужнішої К. встановлено для докем­брію (льо­довик. покриви) та плей­сто­цену (льодовик. покриви, гір. льодовики, багаторічна мерзлота).

Літ.: Джон Б., Дербишир Э., Янг Г. и др. Зимы нашей планеты / Пер. с англ. Москва, 1982; Shawn J. Marshall. The Cryosphere (Princeton Primers in Clima­te). 2011.

А. В. Матошко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. В. Матошко . Кріосфера // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2058 (дата звернення: 26.10.2021)