Долинський краєзнавчий музей Бойківщина Тетяни і Омеляна Антоновичів — Енциклопедія Сучасної України

Долинський краєзнавчий музей Бойківщина Тетяни і Омеляна Антоновичів

ДОЛИ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й «БО́ЙКІВЩИНА» ТЕТЯ́НИ І ОМЕЛЯ́НА АНТОНО́ВИЧІВ Засн. 1998 у м. Долина Івано-Фр. обл. Спочатку функціонував як істор.-худож. музей «Бойківщина», що підпорядковувався райдержадміністрації. Створення, формування і становлення музею пов’язане з діяльністю його першого дир. – О. Фрищина (від 2003 – Т. Синів). Саме зібрані ним протягом багатьох років твори образотвор. та декор.-ужитк. мист-ва стали початком колекцій цього закладу культури. Нова сторінка діяльності музею пов’язана з Антоновичів Омеляна і Тетяни фундацією. На її кошти 2003 збудовано нове приміщення, що дало змогу створити постійну експозицію. З ініціативи О. Антоновича музей переданий громадянам Долини, тобто перейшов у підпорядкування до міськради, та отримав сучасну назву. Нині заг. пл. його становить понад 1 тис. м2, на якій у 6-ти залах розміщено 5 відділів: історичний, природничий, етнографічний, сакральний і зал родини Антоновичів. Колектив «Бойківщини» займається експозиц., культ.-осв. і виставковою діяльністю, н.-д. роботою; надає метод. та фахову допомогу студентам, учителям, наук. працівникам, коле- ктивам худож. самодіяльності. Серед матеріалів експозицій та фондів – цінні археол. знахідки, знаряддя праці та побуту минулих часів, бойків. одяг та вишивка, документи, що висвітлюють різні події з історії краю, зокрема нац.-визв. змагання серед. 20 ст., стародруки, фотографії, твори образотвор., декор.-ужитк. та сакрал. мист-ва.

Літ.: Савчин Я. Долинському музею – бути // Свіча. 1998. № 41; Борис М. Долинський краєзнавчий музей «Бойківщина» Омеляна і Тетяни Антоновичів // Музеї України. 2005. № 4(10); Музей «Бойківщина» Омеляна і Тетяни Антоновичів – духовний центр етнографічно багатого регіону // Вісн. Івано-Фр. облради. 2005. № 27; Фрищин О. Долинський музей «Бойківщина» Тетяни й Омеляна Антоновичів // Літопис Бойківщини. 2005. Ч. 1/68.

О. М. Фрищин

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
О. М. Фрищин . Долинський краєзнавчий музей Бойківщина Тетяни і Омеляна Антоновичів // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20619 (дата звернення: 24.06.2021)