Долінський Анатолій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Долінський Анатолій Андрійович

ДОЛІ́НСЬКИЙ Анатолій Андрійович (21. 07. 1931, с. Орлянка Василiв. р-ну, нині Запоріз. обл.) – фахівець у галузi теплофiзики та теплоенергетики. Д-р тех. н. (1972), проф. (1980), акад. НАНУ (1988). Засл. діяч н. і т. України (1991). Держ. премiї України у галузі н. і т. (1984, 1997, 2004). Премiї iм. Г. Проскури (1986) і В. Толубинського (1998) НАНУ. Орден «За заслуги» 3-го (2002) та 2-го (2011) ступ. Закiн. Київ. полiтех. iн-т (1954). Працював на вироб-ві (1954–56); від 1957 – в Iн-тi теплоенергетики АН УРСР (нинi Ін-т тех. теплофiзики НАНУ, Київ): від 1968 – зав. вiддiлу тепломасообміну в дисперс. системах, від 1982 – дир. Розробив теорiю та iнж. методи розрахунку процесiв переносу маси i теплоти в дисперс. газорiдин. сумiшах; запропонував й обґрунтував принципово новий метод їх iнтенсифiкацiї шляхом дискретно-iмпульс. введення енергiї, на основi чого створив новi енерго- та ресурсоощадні технологiї і вiдповiдне обладнання для зневоднення термочутливих розчинiв, отримання сталих емульсiй, гомогенiзацiї колоїд. розчинiв, аерування рiдин тощо, широко впровадженi у харч., мед. i мiкробiол. пром-стях. Гол. ред. міжнар. ж. «Промышленная теплотехника» (від 1982).

Пр.: Скоростная сушка. К., 1963; Оптимизация процессов распылительной сушки. К., 1984; Кинетика и технология сушки распылением. К., 1987; Сушка металлических изделий перед испытаниями на герметичность. Дн., 1993; Дискретно-импульсный ввод энергии в теплотехнологиях. К., 1996; Парогазовая технология электрической и тепловой энергии // ПТ. 1999. Т. 21, № 4–5; Адиабатические вскипающие потоки. К., 2002; Генерація – нові потужності для енергетики // Вісн. НАНУ. 2002. № 4; Ренормгрупповой подход к определению отрицательной турбулентной вязкости // Доп. НАНУ. Теплофізика. 2005. № 10; Воможности замещения природного газа в Украине за счет местных видов топлива // Энергет. политика Украины. 2006. № 3–4 (усі – у співавт.).

Ю. П. Золотаренко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Ю. П. Золотаренко . Долінський Анатолій Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20635 (дата звернення: 25.10.2021)