Долішній Мар’ян Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Долішній Мар’ян Іванович

ДОЛІ́ШНІЙ Мар'ян Іванович (01. 05. 1936, Львів – 22. 08. 2006, смт Кацівелі АР Крим, похов. у Львові) – фахівець у галузі регіональної економіки. Д-р екон. н. (1980), проф. (1982), акад. НАНУ (1997). Засл. діяч н. і т. України (1991). Держ. премія України у галузі н. і т. (2003). Премії ім. О. Шліхтера (1983) та М. Туган-Барановського (1996) НАНУ. Повний кавалер ордена «За заслуги» (1996, 2001, 2005). Закін. Львів. політех. ін-т (1958). Працював на пром. підпр-вах Львів. обл. (1958–62); у Львів. облвиконкомі (1962–75): від 1970 – голова обл. планової комісії; 1975–2006 – дир. Львів. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР (від 1994 – Ін-т регіон. дослідж. НАНУ), водночас 1998–2006 – голова Зх. наук. центру НАНУ, 1999–2006 – чл. Президії НАНУ. Досліджував проблеми розвитку регіонів України: механізми територ. упр. в умовах ринк. трансформації; зміст екон. механізму регулювання регіон. розвитку; шляхи реалізації наук.-тех., гуманітар., фінанс.-кредит., податк. і зовн.-екон. політики в регіонах. Гол. ред. ж. «Регіональна економіка» (1996–2006).

Пр.: Трудові ресурси промисловості. К., 1975; Формирование и использование трудовых ресурсов. К., 1978; Социально-экономические проблемы непроизводственной сферы. К., 1984; Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика: В 2 ч. К., 1994; Підприємництво в Україні. Уж., 1997; Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості. Уж., 1997; Регіональна політика: методологія, методи, практика. Л., 2001 (співавт.); Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети. К., 2006; Ринок продовольства України в аспектах СОТ. М., 2006 (співавт.).

Літ.: Мар'ян Іванович Долішній: Бібліогр. покажч. Л., 1996; Злупко С. М. Шлях до великої науки (про наукову діяльність академіка НАН України М. І. Долішнього). Л., 2005; Мар'ян Іванович Долішній (До 70-річчя від дня народж.): Біобібліогр. покажч. К., 2006.

В. В. Демченко


Покликання на статтю