Крічмар Сава Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Крічмар Сава Йосипович

КРІЧМА́Р Сава Йосипович (11. 12. 1928, Одеса) – фахівець у галузі фізичної хімії. Д-р хім. н. (1969), проф. (1979). Закін. Дніпроп. ун-т (1950). Відтоді працював на Дні­продзерж. азотно-тук. з-ді (Дні­проп. обл.); 1959–72 – зав. лаб. фіз.-хім. методів дослідж. Дніпродзерж. філії Держ. ін-ту азот. пром-сті; від 1972 – у Херсон. тех. ун-ті: зав. каф. заг. хімії (1972–93), проф. каф. фіз. електроніки (1993–95), гол. н. с. н.-д. сектору (1995–2005), проф. каф. орган. і біохім. синтезу (від 2006). Наук. дослідження: електрохім. вирівню­­ючі ефекти електрохім. поліру­ван­ня металів, блискучі метал. покриття; визначення коефіцієн­­тів дифузії у рідинах та процеси асоціації й агрегації молекул, зокрема під час фарбування тек­­стил. матеріалів; вивчення влас­­тивостей матеріалів із високотемператур. надпровідністю; роз­­роблення теорії електрохім. га­­зових сенсорів та їхнього конструювання.

Пр.: Влияние кривизны микропрофи­ля поверхности на электрохимическую полировку металлов // Докл. АН СССР. 1955. Т. 101, № 2; К теории роста ни­тевидных кристаллов на катоде // Там само. 1963. Т. 151, № 3; Кулонометрический детектор для газовой хромато­графии // ЖАНХ. 1969. Т. 24, № 12 (спів­авт.); Ассоциация в рамках классической теории зародышеобразования но­вой фазы // Вопр. химии и хим. техноло­гии. 2001. № 1; Санитарный газовый сен­сор для обнаружения диоксида азота в атмосфере // ЭР. 2005. № 3 (спів­авт.).

В. М. Безпальченко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Безпальченко . Крічмар Сава Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2072 (дата звернення: 23.10.2021)