Донченко Георгій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Донченко Георгій Вікторович

ДО́НЧЕНКО Георгій Вікторович (10. 05. 1937, м. Орша, нині Бiлорусь) – бiохiмiк. Д-р біол. н. (1986), проф. (2006), чл.-кор. НАНУ (1992). Премiя ім. О. Палладiна АНУ (1991). Закiн. Київ. ун-т (1960). Відтоді працює в Ін-ті біохімії НАНУ (Київ): від 1984 – зав. лаб. хінонзв’язувал. білків, від 1986 – зав. відділу біохімії коферментів, водночас 1993–98 – дир.; за сумісн. від 1998 – проф. каф. біології Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Віце-президент Укр. біохім. т-ва (1986–98). Гол. ред. «Українського біохімічного журналу» (1992–98). Вивчає метаболізм та механізми біол. дії природ. низькомолекуляр. біологічно актив. сполук, вітамінів А, Е, РР, В1, Д3 та коферментів (коензим Q, нікотинамідні, тіамінфосфати), їхніх синтет. похідних та актив. метаболітів. Результати дослідж. стали наук.-теор. базою для формування молекуляр. вiтамiнологiї та створення вiтамiн. премiксiв і лiкар. препаратiв, зокрема «Соєвiт-Е», «Кардiовiт», «Бiовiт», «Каротин-М», «Бiометок-I». Уперше видiлив i охарактеризував специфiчнi бiлки, що акцептують ретинол (токоферол, тiамiн, нiкотинамiднi коферменти) у спецiалiз. клiтинах та субклiтин. структурах.

Пр.: Биохимия убихинона (Q). К., 1988; Участие диазепамсвязывающего ингибитора во взаимодействии NAD с ГАМК – бензодиазепиновым комплексом синаптических мембран // Вопр. мед. химии. 1995. Т. 41, № 5 (співавт.); Нейротропность тиамина: факты и гипотезы // УБЖ. 1996. № 2 (співавт.); Влияние a-токоферола и его производных на жизнеспособность культуры злокачественных клеток // Там само. 1998. № 2 (співавт.); Біохімія вітамінів і коферментів: Метод. посіб. К., 2005 (співавт.).

В. І. Назаренко

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
В. І. Назаренко . Донченко Георгій Вікторович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20914 (дата звернення: 25.07.2021)