Дорогоцінне каміння — Енциклопедія Сучасної України

Дорогоцінне каміння

ДОРОГОЦÍННЕ КАМІ́ННЯ – різні за складом і будовою мінерали, переважно кристали, з особливими властивостями. Ін. назви – коштовне каміння, самоцвіти. В Українi виявлено понад 50 видiв Д. к. (ювелiр., ювелiрно-вироб. i вироб.): топаз, берил, аквамарин, бурштин, рубiн, смарагд, гранат, аметист, гiрський кришталь, гагат, алмаз та iн. Видобуток топазу, берилу, морiону, гiрського кришталю проводиться на Волин., бурштину – на Клесів. i Вольному родовищах (усі – Рівнен. обл.). Волин. топази голубi, винно-жовтi, бiлi, рожевi, iнодi зональнi з голубим або рожевим забарвленням в ядрi кристала. Багато прозорих кристалів масою вiд 100 г до 10 кг i бiльше, найбільший – 117 кг. Берили Волин. родовища свiтло-зеленi, оливково-зеленi з жовтуватим вiдтiнком, рiдше зустрiчаються аквамарини (унiкал. кристал розміром 38–14–14 см, маса 15 кг). Прояви рубiну вiдомi на Побужжi: Кошаро-Олександрiїв. родовище (р-н Капiтанiв. родовища силiкат. нiкелю), рубiну i лейкосапфiру – в Приазов'ї (пов'язанi із силiманiт. гнейсами нижнього протерозою). Єдиний в Українi прояв смарагду – у Крутій балці (Донец. обл.) – пов'язаний із слюдистими зонами на контактах рiдкометал. пегматитiв з ультрабазитами нижнього протерозою. Кристали яскраво-зеленого смарагду прозорi, короткопризматичні (до 2 см). Циркон мiститься у магмат. гiрських породах i марiуполiтах Приазов'я (розмiри кристалiв невеликi); родовища ювелiр. гiрського кришталю – на УЩ (Володар. рудник) i у складчастих областях Донбасу (Нагол. кряж, бл. 10 родовищ), Карпат, Криму; численні родовища «мармароських дiамантiв» з високими декор. якостями (дрiбнi кристали 1–12 мм, прозорi, без кольору) – у Карпатах: Репин., Воловец., Верхньо- i Нижньоворотинське розсипнi родовища. Тигрове i соколине око виявлені на рудниках Кривбасу, де вони утворюють прожилки у залiз. кварцитах. Тут зафiксований єдиний в Українi прояв якiсного нефриту. Укр. геологи вiдкрили велику кількість мiнералiв i гiрських порiд з високими худож.-декор. властивостями, якi ще не знайшли належ. використання: опал, халцедон i його рiзновиди (сердолiк, плазма, агат, сардер, гелiотроп), рожевий кварц, джеспiлiти, гагат, яшмоподібні породи i яшми рiзних генет. типiв, мармур. онiкс, родонiтно-родохрозитна порода, лабрадор i габро-анортозит, обсидiаноподiбнi перлити i липарити, порфiри i порфiрити, пегматити, амазонiти, епiдозити, епiдотиз. та алуніт. породи, кольор. кременi, гiпс, ангiдрит, селенiт, скам'янiла деревина, гранат. породи, марiуполiти, серпентинiти (змiйовики), офiокальцити, амфiболiти, унакiти та iн.

Літ.: Супрычев В. А. Самоцветы. Геммологические этюды об ограночных камнях Украины. 1980; Його ж. Занимательная геммология. Очерки о поделочных самоцветах Украины. 1984; Латиш І. К., Падалка І. А. Коштовне та декоративне каміння України. 2003; Мацуй В. М., Епатко Ю. М. Алатырь-камень–Янтарь. 2006 (усі – Київ).

В. М. Мацуй


Покликання на статтю