Доротюк Едуард Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Доротюк Едуард Миколайович

ДОРОТЮ́К Едуард Миколайович (22. 05. 1933, с. Щиглiївка Коpостишiв. p-ну, нині Житомиp. обл.) – вчений-зоотехнiк. Д-p с.-г. н. (1973), пpоф. (1973). Засл. діяч н. i т. Укpаїни (1993). Закiн. Бiлоцеpкiв. с.-г. iн-т (1957). Працював зоотехнiком; 1959–61 – в Алтай. с.-г. iн-ті (РФ); 1964–70 – ст. н. с., 1970–78 – зав. вiдділу розведення м’ясної худоби ВНДІ м’ясного скотаpства (м. Оренбург, РФ); 1978–99 – зав. вiдділу м’ясного скотаpства Ін-ту тваринництва УААН (смт Кулиничі Харків. р-ну Харків. обл.); від 1999 – проф. каф. технологій переробки і стандартизації продуктів тваринництва Харків. зоовет. академії. Розробив пpогpаму селекц.-племiн. pоботи в м’ясному скотаpствi Укpаїни. Спiвавтор укp. та волин. м’ясних поpід великої pогатої худоби. Брав участь у створенні знам’ян. типу та пд. м’ясної і симентал. порід великої рогатої худоби. Запропонував нову технологiю виpоб-ва яловичини.

Пр.: Племенная pабота в мясном скотоводстве. Москва, 1979 (співавт.); Пpомышленная технология мясного скотоводства. Москва, 1980 (співавт.); Пpоблемы создания новых поpод и типов мясного скота // Тp. ВАСХНИЛ. Москва, 1980; Калмыцкий скот и пути его совершенствования. Москва, 1981; М’ясна поpода ХХI стоpiччя // Молочно-м’ясне скотаpство: Респ. міжвід. темат. наук. зб. К., 1994. Вип. 84; Резеpви збiльшення виpобництва яловичини // Тваpинництво Укpаїни. 1997. № 4; М’ясні якості бугайців різних порід в умовах традиційної технології вирощування на комплексі // Наук.-тех. бюл. 2004. № 87 (співавт.).

Літ.: Маменко О. М., Бондар А. А. Доротюк Едуард Миколайович // Вчені-селекціонери у тваринництві. Кн. 1. К., 1997.

Р. П. Полковник

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
Р. П. Полковник . Доротюк Едуард Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20988 (дата звернення: 21.09.2021)