Кронтовський Олексій Антонінович — Енциклопедія Сучасної України

Кронтовський Олексій Антонінович

КРОНТО́ВСЬКИЙ Олексій Антонінович (28. 02(12. 03). 1885, м. Перм, Росія – 15. 08. 1933) – лікар-он­ко­лог, цитолог. Д-р медицини (1917), проф. (1921). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1911). Відтоді працював у Київ. сан.-бак­теріол. ін-ті (з перервою): засн. (1924) і зав. відділу експе­рим. медицини; у Київ. мед. ін-ті: проф. каф. бактеріології (1921–23) та заг. патології (1923–24); засн. і зав. відділу експерим. біо­логії та медицини Київ. рентґенорадіол. ін-ту (нині Нац. ін-т раку, 1924–33). Ред. ж. «Archiv für experimentale Zellforschungen». Наук. дослідж. з експерим. пато­логії пухлин та культивування тка­нин поза організмом. Вивчав природу злоякіс. росту тканин і шляхи впливу на цей процес, проблеми ендокринології та мікробіології. Розробив методи куль­тивування тканин поза організмом та вивчення обміну ре­човин злоякіс. пухлин шляхом створення в організмі тварин т. зв. ізольованої пухлини.

Пр.: Материалы к сравнительной и экспериментальной патологии опухолей. К., 1916; Метод тканевых культур. К., 1917 (спів­авт.); Наследственность и конституция. К., 1925; Новая методика изучения внутренней секреции посред­ством эксплантации // ВД. 1927. № 1; Ме­тод изолирования опухолей в орга­низме и вне организма // Вопр. онкологии. 1928. Т. 3, № 3.

Літ.: Вылегжанин Н. Проф. А. А. Крон­товский // Казан. мед. журн. 1933. № 11–12.

Л. Ф. Арендаревський, І. Г. Кожухар


Покликання на статтю