Кропачова Спідола Карлівна — Енциклопедія Сучасної України

Кропачова Спідола Карлівна

КРОПАЧО́ВА Спідола Карлівна (10. 06. 1924, м. Клін, нині Моск. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1983). Закін. Середньоазіат. політех. ін-т (Ташкент, 1949). Відтоді працювала у Пд.-Якут. гірн.-геол. експедиції (РФ); 1950–62 – у тресті «Кримгеологія»; 1962–89 – в Ін-ті мінерал. ресурсів (Сімферополь; ст. н. с.). Від 1989 – на пенсії. Осн. напрям наук. дослідж. – літологія сірчаних родовищ суль­фатно-карбонат. комплексів гір­ських порід галоген. формацій тер. України (Передкарпаття, Крим) і Туркменістану (Гаурдак. родовище сірки).

Пр.: Значение состава, текстур и структур продуктивных пород для про­цессов серообразования // Сов. геология. 1978. № 6; Сравнительный ана­лиз строения сероносных галогенных формаций. Москва, 1981; Атлас руд серных месторождений. Москва, 1990 (спів­авт.); Петрография серных руд в среднемиоценовых формациях Укра­ины в свете теории инфильтрационного метасоматоза // Литология и полез. ис­копаемые. 1990. № 5.

І. Є. Палкін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. Є. Палкін . Кропачова Спідола Карлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2108 (дата звернення: 18.10.2021)