Кропивний Микола Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кропивний Микола Григорович

КРОПИ́ВНИЙ Микола Григорович (19. 05. 1948, с. Велика Білозерка Ка­м'ян­сько-Дніпров. р-ну Запоріз. обл.) – фахівець у галузі електрохімії та електротехніки. Д-р хім. н. (1992), проф. (1992). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1971), де відтоді й працював (нині Укр. хім.-технол. ун-т): зав. каф. елек­тротехніки (1991–94), проректор з наук. роботи (1998–99); у 1995–98 – зав. каф. електротех­ніки Херсон. тех. ун-ту. Нині меш­кає у Москві. Наук. дослідження: елек­трохім. вироб-во, транспорт вод­ню в металах і теорія електрохім. методів вивчення механізмів пе­реносу у конденсов. середовищі.

Пр.: Сопоставление кинетических па­раметров ингибированной электро­д­ной реакции, полученных кулоностатическим и полярографическим мето­дами // Вопр. химии и хим. технологии. 1979. Вып. 57; Изучение кинетики вза­имо­действия водорода с дефектами структуры металлов // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 1992. Т. 28, № 5; Анализ обобщенной модели взаимодействия водорода с дефектами струк­туры металлов // Там само. 1993. Т. 29, № 5 (усі – спів­авт.).

М. В. Колодяжний

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю