Драгомирецька Наталія Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Драгомирецька Наталія Михайлівна

ДРАГОМИРЕ́ЦЬКА Наталія Михайлівна (22. 05. 1963, м. Кілія Одес. обл.) – фахівець у галузі державного управління. Канд. психол. н. (1994), д-р н. з держ. упр. (2007). Закін. Ізмаїл. пед. ін-т (Одес. обл., 1984), Київ. ін-т політології та соц. упр. (1991). Вчителювала (1984–87); перебувала на комсомол. роботі (1987–89); очолювала Микол. обл. центр соц.-психол. допомоги молоді (1992–93); у 1994–96 – заст. дир. Одес. обл. центру профорієнтації; 1996–99 – в. о. нач. відділу по роботі з персоналом Одес. гол. регіон. упр. Укр. акціонер. комерц. інвестиц. банку; 2000–02 – зав. каф. гуманітар. і соц. дисциплін Пд.-укр. відділ. Міжрегіон. академії упр. персоналом (Одеса); від 2002 – проф. каф. філос. і соц.-політ. наук Одес. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. Розробляє і впроваджує комунікативні та соц. проекти у держ. упр.

Пр.: Теоретичний аналіз комунікативної діяльності державного службовця. 2005; Теоретико-методологічні основи вимірювання ефективності комунікативної діяльності державного службовця. 2006; Психологія управління: Конспект лекцій. 2006; Психологія управління і конфліктологія: Навч.-метод. посіб. 2007 (співавт.); усі – Одеса.

О. П. Якубовський


Покликання на статтю