Драгун Леонід Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Драгун Леонід Миколайович

ДРАГУ́Н Леонід Миколайович (15. 09. 1932, Дніпропетровськ – 15. 02. 2004, там само) – економіст. Д-р екон. н. (1997), проф. (1996). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1955). Працював на Дніпроп. металург. з-ді (1955–60); у Дніпроп. НДІ автоматизації чорної металургії (1960–74); Дніпроп. хім.-технол. ін-ті (1974–79); зав. каф. економіки буд-ва Брат. індустр. ін-ту (РФ, 1979–87); від 1987 – зав. каф. економіки буд-ва Придніпров. академії буд-ва та арх-ри (Дніпропетровськ). Досліджував проблеми упр. ефективністю вироб-ва в умовах переходу України до ринк. відносин.

Пр.: Ефективність виробництва як критерій управління економікою // Проблеми формування ринк. механізму та структурні зрушення в економіці України. К., 1995; Інтегральний показник для аналізу ефективності виробництва // ЕУ. 1995. № 9; Удосконалення аналізу ефективності використання обігових коштів підприємства // Фінанси України. 1998. № 12; Кризис экономики Украины: причины, пути выхода // Вісн. Придніпров. академії буд-ва та арх-ри. 1999. № 11 (усі – у співавт.).

В. І. Большаков

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
В. І. Большаков . Драгун Леонід Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=21200 (дата звернення: 20.09.2021)