Драґан Михайло Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Драґан Михайло Дмитрович

ДРАҐА́Н Михайло Дмитрович (21. 11. 1899, с. Тустановичі, нині у складі м. Борислав Львів. обл. – 08. 03. 1952, Львів) – мистецтвознавець. Д-р мистецтвознавства (1952). Чл. СХУ (1944–48). Навч. у Мист. школі О. Новаківського у Львові (1920-і рр.), Укр. таєм. ун-ті (Львів, 1921–24), Краків. АМ (1922–25; викл. Пеньковський, В. Яроцький), закін. Львів. ун-т (1931). Від 1924 працював у Нац. музеї у Львові (в рад. часи – Львів. музей укр. мист-ва): 1939–50 – заст. дир. і зав. відділу давнього мист-ва (звільнений з посади як актив. діяч Асоц. незалеж. укр. мистців); одночасно 1932–39 – кер. музею Львів. богослов. академії; 1945–47 – ст. н. с. МЕХП АН УРСР. Дослідник церк. арх-ри і сакрал. мист-ва Галичини й Бойківщини. Вперше здійснив систем. опис і замалювання типів бойків. арх-ри (2,5 тис. мал.). У пр. «Іконописна різьба» (видана під назвою «Українська декоративна різьба XVII–XVIII ст.», К., 1970; до друку підготувала В. Свєнціцька) висвітлив питання мист. декору нац. архіт. пам’яток, розробив систематизацію типів цар. воріт. Порушував питання реставрації та консервації іконостасів, зокрема П’ятниц. і Богородчан. (реконструкцію останнього виконав у малюнку). Автор статей про мист. життя Львова, опубл. у часописах «Діло», «Нова зоря». Уклав каталог посмерт. виставки П. Холодного (Л., 1931). Від серед. 1990-х рр. у Дрогобичі проводяться щорічні Драґанів. читання.

Пр.: Скит Манявський і Богородчанський іконостас. 1926 (співавт.); Сучасний український екслібрис: Зб. Асоц. незалеж. укр. мистців. 1932; Українські дерев’яні церкви: Генеза і розвій форм. Т. 1–2. 1937; Живопис Західної України. 1945 (усі – Львів).

Літ.: Михайло Драган (1899–1952): Бібліогр. покажч. Л., 1994; Свєнціцька В. Михайло Драган – дослідник монументального мистецтва Західної України // Зап. НТШ: Пр. Секції мистецтвознавства. Т. 227. Л., 1994; Сакральне мистецтво Бойківщини. Другі читання пам’яті М. Драгана. Дрогобич, 1997; Александрович В. Століття Михайла Драґана // ПУ. 2001. Ч. 1–2.

Г. Г. Стельмащук

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
Г. Г. Стельмащук . Драґан Михайло Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21206 (дата звернення: 18.05.2021)