Дейнека Василь Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Дейнека Василь Степанович

ДЕЙНЕ́КА Василь Степанович (28. 12. 1949, с. Бодаква Лохвиц. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі прикладної математики та інформатики. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1995), акад. НАНУ (2006). Премії ім. С. Лебедєва (1997), ім. В. Глушкова (2005) та ім. В. Михалєвича (2008) НАНУ. Держ. премія України в галузі н. і т. (1999, 2005). Засл. діяч н. і т. України (2007). Закін. Харків. ун-т (1972). Від 1977 – в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): 1982–94 – зав. відділу СКБ матем. машин і систем (яке 1992 реорганіз. в Ін-т проблем матем. машин і систем НАНУ), від 1994 – пров. н. с., від 1999 – зав. відділу методів дискрет. оптимізації матем. моделювання та аналізу складних систем. За сумісн. 1995–2006 – проф. каф. обчислюв. математики Київ. ун-ту, від 2002 – проф. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» та Нац. авіац. ун-ту. Розробляє теор. засади систем. аналізу багатокомпонент. розподілених систем (матем. моделі, чисельні методи, питання теорії оптим. керування, градієнтні методи ідентифікації параметрів) та інформ. технології суперкомп’ютер. аналізу просторових процесів у багатокомпонент. суцільних середовищах.

Пр.: Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах. К., 1991 (співавт.); Математические модели и методы расчета задач с разрывными решениями. К., 1995; Модели и методы решения задач в неоднородных средах. К., 2001 (співавт.); Оптимальное управление неоднородными распределенными системами. К., 2003 (співавт.); Оптимальное управление эллиптическими многокомпонентными распределенными системами. К., 2005; Optimal Control of Distributed Systems with Conjugation Conditions. New York, 2005 (співавт.); Анализ многокомпонентных распределенных систем и оптимальное управление. К., 2007 (співавт.).

І. В. Сергієнко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
І. В. Сергієнко . Дейнека Василь Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=21297 (дата звернення: 29.09.2021)