Демократичне об’єднання бувших репресованих українців совєтами (ДОБРУС) — Енциклопедія Сучасної України

Демократичне об’єднання бувших репресованих українців совєтами (ДОБРУС)

ДЕМОКРАТИ́ЧНЕ ОБ'Є́ДНАННЯ БУ́ВШИХ РЕПРЕСО́ВАНИХ УКРАЇ́НЦІВ СОВЄ́ТАМИ (ДОБРУС) Засн. у грудні 1951 в Мюнхені під час конф. українців, які зазнали переслідувань у срср. У конф. взяли участь 62 колишні в'язні НКВС, двох із яких у срср засуджено до розстрілу, ще двох – на довічне заслання, 9 – до довголіт. ув'язнення, 38 – на нетривалі терміни. Голови ДОБРУСу – В. Дубровський, Д. Білий (від 1956). Подібне об'єдн. з участю кубан. козаків створ. у Великій Британії. Свідчення його членів про злодіяння рад. влади опубл. у кн. «Найбільший злочин Кремля: Заплянований штучний голод в Україні 1932–1933 років» М. Вербицького (Лондон, 1952). Чл. об'єдн. збирали інформацію й оприлюднювали документи, свідчення очевидців про масові вбивства, депортації укр. народу комуніст. владою. Видано низку книг, зокрема в Австралії – «Заметеним шляхом» К. Каздоби (описано долю вивезених за межі України «розкуркулених» селян); у Німеччині – упорядковану Ю. Семенком кн. «Голод 1933 року в Україні: Свідчення про винищування Москвою укр. селянства» (Мюнхен, 1963; Дн., 1993), «Незабутній злочин – винищення Москвою українського народу» (Мюнхен, 1985) Д. Білого.

Обидва ДОБРУСи видавали щомісячник «Голос недостріляних»; їхні матеріали друкували у г. «Укр. вісті», «Укр. селянин», ж. «Укр. земля». Під час візиту М. Хрущова до Великої Британії ДОБРУСи видали газету англ. мовою з гаслом: «Ліквідуйте концтабори в СРСР!». Діяльність ДОБРУСу та Союзу українців – жертв рос. комуніст. терору координує Світ. федерація українців – колиш. політв'язнів і репрес. совєт. режимом з осідком у Нью-Йорку та Монреалі (від 1972).

Літ.: Дубровський В. Машина масового вбивства. Мюнхен, 1959; Кривенко М. Кадри УРДП на службі Москви. Лондон, 1959; На суд української еміграції, націонал-комунізм-хвильовізм та його пропагандистів. Нью-Йорк; Торонто, 1959; Пігідо Ф. 8 000 000. 1933-й рік на Україні. Вінніпеґ, [Б. р.].

Ю. С. Семенко

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
Ю. С. Семенко . Демократичне об’єднання бувших репресованих українців совєтами (ДОБРУС) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=21474 (дата звернення: 26.10.2021)