Демпінг — Енциклопедія Сучасної України

Демпінг

ДЕ́МПІНГ (англ. dumping, від dump – скидати) – продаж товарів на ринку за цінами, нижчими від ринкових, або собівартістю їх виробництва. Поняття «Д.» застосовують переважено у сфері зовн.-екон. відносин. Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (1998) Д. – ввезення на митну тер. країни імпорту товару за цінами, нижчими від ціни на подіб. товар у країні експорту, що завдає шкоди нац. товаровиробнику подіб. товару. Розрізняють стратег. і тактич. Д. Стратег. здійснюють з метою захоплення ринків і витіснення з них конкурентів шляхом продажу товарів за демпінг. цінами, тактич. – як однораз. захід з метою швидкого продажу товарів і отримання необхід. грошових коштів. Після витіснення конкурентів та захоплення частини ринків певних країн збитки від продажу товарів за заниженими цінами компенсують за рахунок підвищення цін.

Згідно з укр. законодавством товар є об'єктом Д., якщо у країні імпорту його експортна ціна нижча від ціни на подіб. товар у країні експорту в звич. торг. операціях. Нормал. вартість, як правило, визначають на підставі цін, установлених під час здійснення звич. торг. операцій між незалеж. покупцями у країні експорту. Різницю між демпінг. і нормал. ціною називають демпінг. маржею. Міжнар. практика запобігання Д. базується на узгоджених у рамках ГАТТ засадах (Міжнар. антидемпінг. кодекс, прийнятий на конф. країн-учасниць ГАТТ 1967), які передбачають застосування антидемпінг. процедур. Серед них – квотування або недопущення на внутр. ринок товарів фірм, що практикують Д., обкладення ввезення таких товарів антидемпінг. митами, розмір яких дорівнює розміру демпінг. маржі. Нац. законодавство більшості країн світу передбачає механізми протидії Д., спрямовані на захист нац. ринків від недобросовісної конкуренції та продажу імпорт. товарів за заниженими цінами. Такі механізми регулює спец. антидемпінг. законодавство. На практиці захист нац. ринків, у разі ввезення на митну тер. країни імпорт. товару за демпінг. цінами, здійснюють, як правило, шляхом встановлення спец. антидемпінг. мита. Згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991) рішення про проведення антидемпінг. та антисубсидиц. розслідування приймає Міжвідом. комісія з міжнар. торгівлі, а проводить їх Мін-во економіки України.

Антидемпінг. заходи проти укр. товарів (переважно металопродукції та труб) застосовували розвинуті країни (ЄС, США), країни Азії, РФ (зокрема 2000 Фонд труб. пром-сті РФ ініціював антидемпінг. розслідування щодо імпорту укр. труб). Практично у всіх цих випадках задіяні штрафні санкції у формі підвищення ввізного мита. Україна, у свою чергу, застосовувала антидемпінг. заходи щодо окремих товарів, виготовлених у країнах СНД, Китаї та ін., спрямовані на захист нац. товаровиробника.

Літ.: Осика С. Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи. 2003; Жуано Д. Світова організація торгівлі / Пер. з франц. 2006; Василенко Ю. В., Василенко Д. Ю. Зовнішня торгівля України: чинники, моделі, тенденції. 2007 (усі – Київ).

В. В. Зимовець


Покликання на статтю