Крочко Юлій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Крочко Юлій Іванович

КРОЧКО́ Юлій Іванович (09. 08. 1934, Ужгород – 01. 12. 2007, Будапешт) – зоолог. Д-р біол. н. (1992), проф. (1995). Закін. Ужгород. ун-т (1957), де відтоді й працював: 1995–2000 – зав., 2000–03 – проф. каф. зоології. Від 2003 мешкав в Угорщині. Вивчав систематику, морфофізіол., біол. та екол. особливості, проблеми охорони рукокрилих Укр. Карпат.

Пр.: О некоторых видах рукокрылых Советских Карпат и их охране // Биол. аспекты охраны редких животных: Сб. науч. тр. Москва, 1981; Рідкісні і зника­ю­чі ссавці Українських Карпат та рекомен­дації по їх охороні. Уж., 1987 (спів­авт.); Зоологія хребетних: Навч.-метод. посіб. Уж., 1996 (спів­авт.); Морфологічна характеристика тритона дунайського (Amphibia, Salamandridae, Triturus) з території Притисянської низовини // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія. 2003. Вип. 12 (спів­авт.).

Ф. Ф. Куртяк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ф. Ф. Куртяк . Крочко Юлій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2165 (дата звернення: 05.08.2021)