Драннік Георгій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Драннік Георгій Миколайович

ДРА́ННІК Георгій Миколайович (16. 03. 1941, м. Умань, нині Черкас. обл.) – лікар-імунолог, алерголог. Д-р мед. н. (1980), проф. (1986). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Харків. мед. ін-т (1965). Працював лікарем. Від 1968 – в Ін-ті урології АМНУ (Київ): від 1980 – зав. лаб. імунології; водночас від 1987 – кер. Укр. центру клін. імунології, від 1994 – засн. і зав. каф. клін. імунології та алергології з курсом дит. клін. імунології Нац. мед. ун-ту. Фундатор служби клін. імунології в Україні. Брав участь у створенні мережі транс- плантаційних центрів (Донецьк, Львів, Запоріжжя). Гол. позаштат. спеціаліст МОЗ України з питань клін. та лаборатор. імунології (1992–2004). Організатор і перший президент Укр. т-ва фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (від 1999). Засн. та гол. ред. ж. «Імунологія та алергологія» (від 1998). Наук. дослідж. у галузях трансплантаційної імунології та імуногенетики, порушення імунітету в осіб з урол. та нефрол. патологіями, з синдромом підвищеної втоми та ознаками вторин. імунодефіциту; імунопатогенезу в подружжі; взаємозв'язку між антигенами системи HLA та схильністю до уронефрол. захворювань.

Пр.: Система иммунитета при заболеваниях внутренних органов. К., 1985; Иммунитет и инфекция при пересадке почки. К., 1986 (співавт.); Иммунонефрология. К., 1989; Генетические системы крови человека и болезни. К., 1990 (співавт.); Иммунотропные препараты. К., 1994 (співавт.); Клиническая иммунология и аллергология: Учеб. пособ. О., 1999; Москва, 2003; К., 2006; Влияние эрбисола ультрафарм при рецидивирующей герпетической инфекции на продукцию ИЛ-4, ИЛ-10 и экспрессию активационных молекул // ІА. 2006. № 2 (співавт.).

Л. І. Немирович


Покликання на статтю