Драч Борис Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Драч Борис Сергійович

ДРАЧ Борис Сергійович (26. 02. 1938, с. Попівка Карлів. р-ну Полтав. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1980), проф. (1992). Закін. Львів. ун-т (1959), де відтоді й працював. 1964–86 – в Ін-ті орган. хімії АН УРСР (Київ); водночас 1967–69 – викл. Київ. ун-ту. Від 1986 – зав. відділу хімії біоактив. азотовміс. гетероцикл. основ Ін-ту біоорган. хімії та нафтохімії НАНУ (Київ). Запропонував прості методи одержання низки нових азото-, фосфоро- та сірковмісних реагентів, незамінних у синтезі гетероцикл. сполук; обґрунтував і застосував концепцію фосфонієвих синтезів гетероциклів та їх функціон. похідних.

Пр.: Новые подходы к синтезу функциональнозамещенных азолов // ХГС. 1989. № 6; Синтезы азотсодержащих гетероциклических соединений на основе амидоалкилирующих агентов. К., 1992 (співавт.); Structure and properties of phosphonim ylides-betaines, derivatives of phenyl-2-oxazolin-5-one as well as its thio- and selenoanalogs // Tetrahedron. 1995. Vol. 51, № 5; Ациламинозамещенные винилфосфониевые соли в синтезах производных азотистых гетероциклов // Журн. общей химии. 2002. Т. 72, № 11 (співавт.); Превращения продуктов циклоконденсации 2-арил-4-дихлорометилен-1,3-оксазол-5(4Н)-онов с орто-аминотиофенолом // Журн. орган. и фармацевт. химии. 2007. Т. 5, вып. 1 (співавт.).

С. П. Федоряк

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
С. П. Федоряк . Драч Борис Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=21705 (дата звернення: 17.09.2021)