Дробноход Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Дробноход Микола Іванович

ДРОБНОХО́Д Микола Іванович (14. 04. 1940, с. Бурівка Городнян. р-ну Черніг. обл. – 07. 10. 2013, Київ) – геолог, громадський діяч. Д-р геол.-мінерал. н. (1988), проф. (1990). Держ. премія України у галузі н. і т. (2004). Засл. діяч. н. і т. України (2008). Закін. Київ. ун-т (1962), де від 1965 і працює (від 1993 – за сумісництвом; 1962–65 – н. с. Київ. експедиції Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ту): 1988–2002 – зав., від 2002 – проф. каф. гідрогеології та інж. геології. 1975–79 викладав у Кабул. політех. ін-ті. 1993–99 – у Держ. академії керів. кадрів освіти Мін-ва освіти і науки України: ректор; 1999–2005 – у Міжрегіонал. академії упр. персоналом: 1999–2002 – ген. дир. Наук.-метод. ін-ту міжнар. освіти та проблем управління, 2002–03 – дир. Рос.-Укр. ін-ту менеджменту та бізнесу, 2003–05 – віце-президент, 2000–05 – зав. каф. екології і педагогіки; від 2006 – у НДІ українознавства Мін-ва освіти і науки України (усі – Київ): заст. дир. Засн. і гол. ред. ж. «Освіта і управління» (від 1997). Від 1992 – віце-президент, від 1999 – президент АН ВШ України. Створив наук. школу з проблем теорії формування ресурсів підзем. вод і методики гідрогеол. прогнозування. Наук. дослідж. у галузі регіонал. гідрогеології, пошуку підзем. вод, екол.-гідрогеол. прогнозування, реформування освіти й науки в Україні.

Пр.: Оцінка запасів підземних вод. К., 1976; Малі артезіанські басейни Північно-Західного Донбасу. К., 1987; Водообмін у гідрогеологічних структурах України. К., 1988; 1989 (співавт.); Інноваційний експеримент у школі. К., 1994 (співавт.); Екологія як навчальна дисципліна: проблеми методології та змісту. К., 1997 (співавт.); Пріоритети стійкого екологічно безпечного розвитку // Освіта і упр. 1997. № 3; Підземні води як стратегічний ресурс // Вісн. НАНУ. 2005. № 5 (співавт.).

Літ.: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю