Кругликов Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кругликов Віктор Іванович

КРУ́ГЛИКОВ Віктор Іванович (18. 04. 1945, м. Ужур Краснояр. краю, РФ – 12. 07. 2007, Донецьк) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (1995). Закін. Донец. ун-т (1968). Працював у Макіїв. НДІ безпеки робіт вугіл. пром-сті (До­нец. обл., 1968–69); Ін-ті приклад. математики і механіки АН УРСР (Донецьк, 1972–73); Донец. ун-ті (1973–97): від 1994 – проф. каф. матем. аналізу та теорії функцій; від 1998 – зав. однойм. каф. Тюмен. ун-ту (РФ). Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії квазіконформ. відоб­ражень та їх узагальненням.

Пр.: Конформно-инвариантные би­компактные расширения последовательности областей // Докл. АН УССР. Сер. А. 1981. № 11; Емкость конденсаторов и пространственные отображения, квазиконформные в среднем // Матем. сб. 1986. Т. 130, № 2; Простые концы пространственных областей с переменными границами // Докл. АН СССР. 1987. Т. 297, № 5; Основы выс­шей математики: Учеб. пособ. Тюмень, 2004.

В. В. Воронін


Покликання на статтю