Кругликов Ілля Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Кругликов Ілля Леонідович

КРУ́ГЛИКОВ Ілля Леонідович (04. 04. 1956, Харків) – біофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991). Закін. Харків. ун-т (1978). Відтоді працював у Ін-ті мед. радіології АМНУ (Харків): від 1988 – ст. н. с., зав. фіз.-мат. лаб. 1998 виїхав до Німеччини. Наук. дослідження: теор. радіобіологія і біоматематика, моделювання різних аспектів дії іонізую­чого випромінювання на клітини.

Пр.: Диффузная модель согласован­ного поглощения кислорода и глю­козы клетками солидной опухоли // Вопр. онкологии. 1983. № 12 (спів­авт.); Возможность уменьшения энерге­тической зависимости детекторов на основе термолюминофора LIF в области рент­геновского излучения // АЭ. 1985. Т. 58 (спів­авт.); Математическая модель интерфазной гибели клеток // Радиобиология. 1986. Т. 26, № 1; К вопросу об определении раздельного клиренса почек радионуклидными методами // Мед. радиология. 1990. № 2 (спів­авт.); Автоматизированная система обработки результатов функциональных радионуклидных исследований // Там само. № 8.

О. В. Масіч

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. В. Масіч . Кругликов Ілля Леонідович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2182 (дата звернення: 24.10.2021)