Дроговоз Світлана Мефодіївна — Енциклопедія Сучасної України

Дроговоз Світлана Мефодіївна

ДРОГОВО́З Світлана Мефодіївна (27. 01. 1939, с. Ольгіно Омської обл., РФ) – фармаколог. Д-р мед. н. (1974), проф. (1980). Закін. Терноп. мед. ін-т (1964). Від 1970 працює у Нац. фармацевт. ун-ті (Харків): зав. каф. фармакології (від 1974), водночас – проректор з наук. роботи (1976–83). Під кер-вом Д. встановлено нові механізми патогенезу захворювань та уражень печінки.

Пр.: Фармакология сульфаниламидных и сульфамидных препаратов: фармакокинетика, фармакодинамика, фармакотерапия. К., 1982 (співавт.); Фармакотерапия заболеваний мочеполовой системы. Х., 1995 (співавт.); Клинико-экспериментальное обоснование применения супероксиддисмутазы в медицине. Х., 2004 (співавт.); Простатопротекторы. Х., 2005 (співавт.); Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підруч.-довід. Х., 2007; Фармакология на ладонях: Справоч. Х., 2007.

Літ.: Дроговоз С. М. 25 лет научно-педагогической и общественной деятельности: Библиография. X., 1996.

І. М. Перцев


Покликання на статтю