Дрозд Юрій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Дрозд Юрій Анатолійович

ДРОЗД Юрій Анатолійович (15. 10. 1944, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1981), проф. (1984), чл.-кор. НАНУ (2012). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Київ. ун-т (1966), де й працював 1969–2006: зав. каф. алгебри та матем. логіки (1980–98), проф. (від 1982). Від 2006 – зав. відділу алгебри Ін-ту математики НАНУ (Київ). Наук. дослідження: теорія матрич. задач; представлення скінченновимір. алгебр; модулі Коена–Маколея; алгебр. геометрія і топологія. Довів, що довільна скінченновимірна алгебра або матрична задача (за природ. обмежень) є або ручною, або дикою; дослідив векторні поля над проектив. кривими, модулі Коена–Маколея над особливостями кривих і поверхонь, стабільні типи поліедрів. Гол. ред. міжнар. ж. «Algebras and Representation Theory» (Нідерланди, 1997–2001), «Algebra and Discrete Mathematics» (Київ, від 2002).

Пр.: Конечномерные алгебры. К., 1980 (співавт.; англ. перекл. – Berlin, 1994); Теорія Галуа. К., 1997; Теорія алгебричних чисел. К., 1997; Вступ до алгебричної геометрії. Л., 2004; Основи математичної логіки. К., 2005.

В. В. Кириченко


Покликання на статтю